آزمايشات پزشكي

انجمن پژواك طاهر با همكاري مراكز آزمايشگاهي دانش ۱، دانش ۲، سلام و مهربناب خدمات آزمايشات و پاتولوژي را با ۷۰ درصد تخفيف به بيماران تحت پوشش ارائه مي دهد.

فهرست