سرفصل فعالیت‌‌‌های انجمن پژواک طاهر

✅ شناسايي، حمايت و راهنمايي بيماران به مراکز تخصصي و درماني.

✅ کمک به تامين هزينه‌هاي درماني بيماران نيازمند.

✅ آگاهی از وضعيت مالی، کمک و تامين رفاه بيماران و خانواده آنها.

✅ ارائه خدمات رایگان غربالگری سرطان از خانواده‌های بیماران تحت پوشش با همکاری مراکز تخصصی پزشکی.

✅ ارائه خدمات آزمایشگاهی تا سقف ۷۰ درصد تخفيف به بيماران عضو در آزمایشگاه‌های طرف قرارداد .

✅ ارائه خدمات رایگان سونو‌‌‌گرافي در مراکز تصویربرداری پزشکی طرف قرارداد .

✅ ارائه خدمات ماموگرافی پستان تا سقف ۷۰ درصد تخفیف در مراکز تصویربرداری پزشکی طرف قرارداد.

✅ تامين اسکان بيماران شهرستانی در ایام انجام شیمی درمانی در شهرستان تبریز.

✅ معرفی بیماران تحت پوشش به داروخانه های تخصصی طرف قرارداد و پرداخت قسمتی از بهاء داروها.

✅ ارائه خدمات رایگان مشاوره درماني، روانشناختی، تغذیه و حقوقی براي بيماران مبتلا به سرطان.

✅ همکاري با دانشگاه علوم پزشکی و ديگر مراکز آموزشي و درماني.

✅ تلاش برای تاسیس مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی رایگان برای بیماران نیازمند.

✅ انجام پروژه‌های تحقيقاتي و حمايت و پشتيباني از پروژه های تحقيقی در مورد سرطان.

✅ چاپ نشريه جهت آگاهی بخشی جامعه و بیماران در زمینه سرطان و راههای پیشگیری آن.

عضویت انجمن پژواک طاهر در شبکه ملی سرطان ایران

فهرست