سونوگرافی

سونوگرافی، یکی از روش های تشخیص بیماری در پزشکی بوده و برای بررسی بافت های زیر جلدی مانند عضلات، مفاصل، تاندون ها و اندام های داخلی بدن و ضایعات آنها کاربرد دارد.

انجمن پژواک طاهر، خدمات سونوگرافی را با همکاری مرکز تصویربرداری دکتر ادهمی با ۱۰۰ درصد تخفیف برای بیماران تحت پوشش ارائه می نماید.

فهرست