غربالگری، طرح پیشگیری و کنترل سرطان های شایع

بر اساس این اصل که پیشگیری بهتر، آسان تر و کم هزینه تر از درمان است و با توجه به پروتکل های جهانی بیماری سرطان که احتمال ابتلاء خانواده های بیماران مبتلا به سرطان را در مقایسه با سایر خانواده ها، ۲۵ درصد بیشتر می داند لذا اصل غربالگری، طرح پیشگیری و کنترل سرطان های شایع در انجمن مورد توجه شایان بوده لذا در سال ۱۳۹۸ با همکاری بیمارستان فوق تخصصی بهبود تعداد ۵۵۸ نفر ( غربالگری پستان ۳۷۲ نفر، غربالگری دستگاه گوارش ۱۴۷ نفر، غربالگری رحم ۳۹ نفر ) از خانواده های مبتلا به سرطان غربالگری شده و در سال جاری نیز با همکاری بیمارستان فوق تخصصی بهبود، مرکز تصویربرداری پزشکی کیمیا و مرکز تصویر برداری پزشکی دکتر ادهمی، امر غربالگری، طرح پیشگیری و کنترل سرطان های پستان، رحم، گوارش و روده بزرگ با کمترین هزینه در حال انجام است.  

فهرست