مشاوره تغذیه

می توان و باید …..

ارائه خدمات مشاوره تغذیه‌ به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنها

  • ارائه رژیم غذایی مناسب در دوران شیمی درمانی
  • توصیه های تغذیه‌ای برای بیماران مبتلا به سرطان

 

مشاوره تغذیه به وسیله پزشکان متخصص تغذیه و کارشناسان این رشته بر اساس درخواست بیماران و خانواده های آنان به طور رایگان ارائه خدمات می شود.

فهرست