پرداخت حضوری

نیکوکاران محترم می توانند به طور حضوری در دفتر انجمن با استفاده از دستگاه کارت خوان و یا خرید قبض های چاپی، کمک های خود را به بیماران نیازمند مبتلا به سرطان اهدا نمایند.

فهرست