پرداخت نسخ داروئی بیماران

مطابق قرارداد با داروخانه‌های هلال احمر، تعاون، شهید توفیقی و دانشکده داروسازی، انجمن برای نسخ داروئی بیماران که توسط پزشکان متخصص تجویز شده است پس از صدور پیش فاکتور از داروخانه های فوق الذکر، بخشی از قیمت نسخه را پرداخت می کند.

فهرست